Personvernerklæring

Personlige opplysninger
RettButikk.no innhenter ikke opplysninger som kan identifisere deg personlig (f.eks. navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) via vårt nettsted, med mindre du selv har registrert disse opplysningene i skjemaet på nettstedet. Registrere derfor ikke personlige opplysninger hvis du ikke ønsker at vi skal motta og oppbevare dem.

Dine opplysninger vil ikke under noen omstendighet bli gitt videre til en tredjepart.

Statistikk
For å kunne videreutvikle og forbedre våre hjemmesider, innhenter vi automatisk tekniske opplysninger når du etablerer forbindelse til vårt nettsted. Disse opplysningene kan ikke brukes til å identifisere seg. Denne typen opplysninger kan f.eks. være hvilken type nettleser og operativsystem du benytter og domenenavnet på nettstedet som førte deg videre til vårt nettsted.